Looking for allmedia4U? You’ve found

INSIGHTERS

WHY US?

LET’S GIVE IT A CLOSER LOOK

We are PR and digital agency made out of teams which specialize in individual branches that are perfectly tailored to our clients. Our experiences are with large government organizations, international corporations and medium-sized companies including start-ups. We are a part of the international   GCPR Network, and therefore we can to provide our clients with marketing services that have an international reach and local know-how.

We know all of the regional specifics, which we like to enrich with our unique local knowledge and strong rooted vernacular background. All that is thanks to our team of specialists located in Brno city.

The main difference between us and others is our wide experience with working in various business sectors.

Thanks to this fact we are allowed to see things from other strategic perspectives. In addition to designing an effective custom communication campaigns or creating a functioning one-time solutions, our contribution to your success is also the opportunity to consult with us all of your business activities that reach far behind marketing.

TESTIMONIALS

UNDER THE MICROSCOPE OF EXPERTS

SERVICES

PUBLIC

RELATIONS

DIGITAL

MARKETING

bubliny_komunikace

CASE
STUDIES

CROSS-CAFÉ YUZU

Na příkladu Yuzu ukazujeme, že díky digitálním kampaním dokážeme zvýšit prodeje o stovky procent při vynaložení nízkých mediálních nákladů. Ďábel se skrývá v atraktivním podání a správném cílení.

Read more »

OUR TEAM

TOMÁŠ STANĚK

MANAGING DIRECTOR

tomas.stanek[at]insighters.cz
+420 739 280 905

MIROSLAV TOMAN

PARTNER

miroslav.toman[at]insighters.cz
+420 603 489 902

ONDŘEJ HUBATKA

PARTNER

ondrej.hubatka[at]insighters.cz
+420 608 481 702

CONTACT US

WRITE US OR LEAVE US A CONTACT AND WE WILL GET BACK TO YOU.

+420 739 280 905

info[at]insighters.cz

Offices and mailing address:
Jankovcova 1037/49, budova C, 3. patro
170 00, Praha 7 – Holešovice

Residency:
Přístavní 1187/49, Holešovice,
170 00, Praha 7 – Holešovice

VAT: 27621081
Tel: +420 739 280 905
E-mail: info@insighters.cz

© 2021 Insighters | All rights reserved. Privacy Policy

Hledáte allmedia4U? Našli jste

INSIGHTERS

PROČ MY?

PODÍVÁME SE NA TO ZBLÍZKA

Jsme PR a digitální agentura tvořená specializovanými týmy pro jednotlivá odvětví, ve kterých působí naši klienti. Máme zkušenosti s velkými státními organizacemi, mezinárodními korporacemi i středně velkými a malými firmami, včetně startupů. Jsme součástí mezinárodní sítě GCPR Network, a proto dokážeme klientům poskytovat marketingové služby s mezinárodním přesahem i lokálním know-how.

Díky specializovanému týmu v Brně známe regionální specifika, která obohacujeme o jedinečné znalosti a silné zázemí.

Od ostatních nás odlišují zkušenosti z různých odvětví byznysu, které nám umožňují vidět věci ve strategickém nadhledu. Naším přínosem je vedle navržení účinné komunikační kampaně nebo vytvoření fungujícího jednorázového řešení také možnost konzultovat s námi i obchodní aktivity přesahující rámec marketingu.

REFERENCE

POD DROBNOHLEDEM ODBORNÍKŮ

SLUŽBY

PUBLIC RELATIONS

DIGITÁLNÍ MARKETING

bubliny_komunikace

CASE
STUDIES

NAŠI LIDÉ

TOMÁŠ STANĚK

MANAGING DIRECTOR

tomas.stanek
[at]insighters.cz
+420 739 280 905

MIROSLAV TOMAN

PARTNER

miroslav.toman
[at]insighters.cz
+420 603 489 902

ONDŘEJ HUBATKA

PARTNER

ondrej.hubatka
[at]insighters.cz

+420 608 481 702

KONTAKTUJTE NÁS

NAPIŠTE NÁM NEBO NA SEBE ZANECHTE KONTAKT A MY SE VÁM OZVEME.

+420 739 280 905

info[at]insighters.cz

Kanceláře a korespondenční adresa:
Jankovcova 1037/49, budova C, 3. patro
170 00, Praha 7 – Holešovice

Sídlo:
Přístavní 1187/49, Holešovice,
170 00, Praha 7 – Holešovice

IČO: 27621081
Tel: +420 739 280 905
Email: info@insighters.cz

© 2021 Insighters | Všechna práva vyhrazena. Ochrana osobních údajů

Hledáte allmedia4U? Našli jste

INSIGHTERS

PROČ MY?

PODÍVÁME SE NA TO ZBLÍZKA

Jsme PR a digitální agentura tvořená specializovanými týmy pro jednotlivá odvětví, ve kterých působí naši klienti. Máme zkušenosti s velkými státními organizacemi, mezinárodními korporacemi i středně velkými a malými firmami, včetně startupů. Jsme součástí mezinárodní sítě GCPR Network, a proto dokážeme klientům poskytovat marketingové služby s mezinárodním přesahem i lokálním know-how.

Díky specializovanému týmu v Brně známe regionální specifika, která obohacujeme o jedinečné znalosti a silné zázemí.

Od ostatních nás odlišují zkušenosti z různých odvětví byznysu, které nám umožňují vidět věci ve strategickém nadhledu. Naším přínosem je vedle navržení účinné komunikační kampaně nebo vytvoření fungujícího jednorázového řešení také možnost konzultovat s námi i obchodní aktivity přesahující rámec marketingu.

REFERENCE

POD DROBNOHLEDEM ODBORNÍKŮ

SLUŽBY

PUBLIC RELATIONS

DIGITÁLNÍ MARKETING

bubliny_komunikace

CASE
STUDIES

NAŠI LIDÉ

TOMÁŠ STANĚK

MANAGING DIRECTOR

tomas.stanek
[at]insighters.cz

+420 739 280 905

MIROSLAV TOMAN

PARTNER

miroslav.toman
[at]insighters.cz

+420 603 489 902

ONDŘEJ HUBATKA

PARTNER

ondrej.hubatka
[at]insighters.cz

+420 608 481 702

KONTAKTUJTE NÁS

NAPIŠTE NÁM NEBO NA SEBE ZANECHTE KONTAKT A MY SE VÁM OZVEME.

+420 739 280 905

info[at]insighters.cz

Kanceláře a korespondenční adresa:
Jankovcova 1037/49, budova C, 3. patro
170 00, Praha 7 – Holešovice

Sídlo:
Přístavní 1187/49, Holešovice,
170 00, Praha 7 – Holešovice

IČO: 27621081
Tel: +420 739 280 905
Email: info@insighters.cz

© 2021 Insighters | Všechna práva vyhrazena. Ochrana osobních údajů